دانلود آهنگ کوچه از جونی

۳۵۳ بازدید

دانلود آهنگ کوچه از جونی با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

 Аллея By JONY Download

دانلود آهنگکوچه از جونی

پخش آنلاین کیفیت های مختلف (قبل از دانلود می توانید آنلاین گوش کنید)

SadMusic برترین رسانه پخش آهنگ های ایرانی و خارجی

 — متن آهنگ کوچه از جونی —
А я всё думаю о ней, о ней, о ней
And I still think about her, about her, about her
و من هنوز در مورد او، مورد او ، مورد او فکر می کنم

Нет никого мне родней, родней, родней
No one familiar than her, than her, than her
هیچ کسی برای من بستگان، بستگان، بستگانی وجود ندارد

Она ярче огней, огней, огней
She’s brighter than lights, lights, lights
او روشن تر از چراغ، چراغ، چراغ

Нежно светит по ночам, по-но – по-ночам
Gently shines at night, at night
به آرامی در شب می درخشد، اما شب

Среди старых аллей, аллей, аллей,
Among the old malls, malls, malls
در میان مراکز قدیمی، مراکز خرید، مراکز خرید

Гуляю думаю о ней, о ней, о ней
I think about her, about her, about her
من قدم میی زنم، در مورد او، مورد او ، مورد او فکر می کنم

И когда ты придёшь ко мне, ко мне
And when you come to me, to me
و وقتی به سمت من می آیی، به من

Я тебя не отдам никому не дам
I won’t give you to anyone
من به شما بازپرداخت نمی کنم، به کسی چیزی نمی دهم

Новое утро новый рассвет
New morning new dawn
صبح نو، سپیده دم
Новый день и тебя рядом нет
New day and you are not around
یک روز جدید و تو آنجا نیستی

Новые мысли новый мотив
New thoughts new motive
افکار جدید، انگیزه جدید

Пишу о тебе вдыхая никотин
I’m writing about you inhaling nicotine
من در مورد شما می نویسم، نیکوتین را مصرف می کنم

Друзья позвали к себе отдыхать
Friends invited to relax
دوستان به استراحت فراخونده شدند

Всё равно нечего терять
Anyway nothing to lose
هنوز چیزی برای از دست دادن ندارم

И что бы я не делал она первая в списке
And whatever I do , she’s primary on my list
و هر کاری می کنم، اوه برای اولین بار در لیست من است

В списке моих мыслей её
On my list of thoughts
در لیست افکارم

На небе в облаках
in the sky in the clouds
ابرها در آسمان

И яркая луна
And bright moon
و ماه روشن

И яркая луна
And bright moon
و ماه روشن

На небе в облаках
in the sky in the clouds
ابرها در آسمان

И яркая луна
And bright moon
و ماه روشن

И яркая луна
And bright moon
و ماه روشن

А я всё думаю о ней, о ней, о ней
And I still think about her, about her, about her
و من هنوز در مورد او، مورد او ، مورد او فکر می کنم

Нет никого мне родней, родней, родней
No one familiar than her, than her, than her
هیچ کسی برای من بستگان، بستگان، بستگانی وجود ندارد

Она ярче огней, огней, огней
She’s brighter than lights, lights, lights
او روشن تر از چراغ، چراغ، چراغ

Нежно светит по ночам, по-но – по- ночам
Gently shines at night, at night
به آرامی در شب می درخشد، اما شب

Среди старых аллей, аллей, аллей,
Among the old malls, malls, malls
در میان مراکز قدیمی، مراکز خرید، مراکز خرید

Гуляю думаю о ней, о ней, о ней
I think about her, about her, about her
من قدم میی زنم، در مورد او، مورد او ، مورد او فکر می کنم

И когда ты придёшь ко мне, ко мне
And when you come to me, to me
و وقتی به سمت من می آیی، به من

Я тебя не отдам никому не дам
I won’t give you to anyone
من به شما بازپرداخت نمی کنم، به کسی چیزی نمی دهم

А я всё думаю о ней, о ней, о ней
And I still think about her, about her, about her
و من هنوز در مورد او، مورد او ، مورد او فکر می کنم

Нет никого мне родней, родней, родней
No one familiar than her, than her, than her
هیچ کسی برای من بستگان، بستگان، بستگانی وجود ندارد

Она ярче огней, огней, огней
She’s brighter than lights, lights, lights
او روشن تر از چراغ، چراغ، چراغ

Нежно светит по ночам, по-но – по- ночам
Gently shines at night, at night
به آرامی در شب می درخشد، اما شب

Среди старых аллей, аллей, аллей,
Among the old malls, malls, malls
در میان مراکز قدیمی، مراکز خرید، مراکز خرید

Гуляю думаю о ней, о ней, о ней
I think about her, about her, about her
من قدم میی زنم، در مورد او، مورد او ، مورد او فکر می کنم

И когда ты придёшь ко мне, ко мне, ко мне
And when you come to me, to me, to me
و وقتی به سمت من می آیی، به من

Я тебя не отдам никому не дам
I won’t give you to anyone
من به شما بازپرداخت نمی کنم، به کسی چیزی نمی دهم

امتیاز به آهنگ

برچسب ها

دیدگاه ها